Vandværk

Vores DNA er rent vand

Vandværk

Vigtig 

VANDVÆRK

Vandværk i Danmark

Måske den vigtigste post at bestride i Danmark

 • Undgå at der kommer gift i vores drikkevand
 • Sørge for grundafgiften / grundgebyr fases ud til kr. 0,0.-
 • Undgå at vandpriserne stiger, bliver dyrt prissat.

Der er ca. 2600 vandværker i Danmark ( 2019 ). Halvdelen står står til lukning indenfor få år. Er du tilfreds med din vandkvalitet ?

Vandværk får drikkevand enten som overfladevand eller som grundvand.

Vandværker kan være helt små privat vandværk eller meget store anlæg der får drikkevand fra en stor sø eller mange boringer hvor der pumpes grundvand op fra undergrunden.

Aqua Peak 190

Aqua Peak 190 – Med 3 generations osmose teknologi

VANDFORSYNING

Vandforsyning i Danmark

En formand for en vandforsyning har som leder en vigtige funktion i samfundet.

Undgå at der kommer gift i vores drikkevand

 • Sørge for grundafgiften / grundgebyr fases ud til kr. 0,0.-
 • Undgå at vandpriserne stiger, bliver dyrt prissat.

Det vil se godt ud at stat, regioner, kommuner ikke tjener penge på vand i form af afgifter, moms og skjulte afgifter.

VANDVÆRKSVAND

Vandværksvand i er det vand der kommer fra dit lokale vandværk eller dit private vandværk.

Vandkvaliteten på de forskellige vandværker varierer meget.

Om kvaliteten er dårlig eller god på dit vandværksvand har intet med dit drikkevand at gøre. Dit drikkevand SKAL være 100 % rent vand.

Der foretages mange analyser af vores vandværksvand der ofte bruges som drikkevand, men det betyder desværre ikke at du trygt kan drikke det.

Målinger med en TDS tester der måler dit drikkevand i vandhanen kan du selv måle. Prisen for en TDS tester der måler PPM ligger mellem kr. 30 – 100,- og tager 1 – 2 sekunder at måle.

Alle vandmålinger målt ved vandhanen viser PPM mellem 180 og 700 PPM ( parts per million )

Efter rensning med et evt. vandfilter eller osmoseanlæg ligger PPM målingerne mellem 5 – 30 PPM

Se vores produkter her der renser dit vandværksvand ned til under 25 PPM

Tekst 9

EKSEMPEL PÅ EN EKSTREM DÅRLIG LØSNING

Favrskov Kommune har netop ( december 2018 ) besluttet med et enigt byråd at gennemføre en slags erstatning for landmænd og lodsejere der kommer til at lide et økonomisk tab.

Landmænd og lodsejere lider et økonomisk tab ved ikke at sprøjte gift ud på marker ?

Wait a minute…………

Først gøder man sin jord, lidt efter lidt kommer der mere og mere gift i vores landbrug…..HELT UDEN AT SPØRGE OS MENNESKER

Hej ….Er det OK at Jeg som landmand sprøjter mine marker til med gift, pesticider og sprøjtemiddel, for så senere at du og din familie får gift i dit drikkevand ? ……….I kan jo altid betale mig som landmand for at jeg holder op en dag når behovet opstår.

Det lyder som en joke ?

Favrskov Kommune og folketinget har vurderet, at det er den bedste løsning for os. Det betyder at der over de næste 10 år skal gennemføres indsatser for op mod 50 millioner kroner. Indtægterne fra den nye takst ( endnu en afgift ) skal blandt andet gå til erstatninger til lodsejere af marker, hvor der fremover skal dyrkes uden brug af pesticider og/eller med mindre gødning. Favrskov Kommune forventer, at indsatserne er gennemført på 10-15 år.

Hvad ? ………mindre gødning ?

Vidste du at vores grundvand kan transporteres over mange KM, nogle får vand 50 KM væk fra boringen. På grund af isaflejringer får Hadbjerg vandværk, der ligger i Favrskov Kommune, vand fra Viborg….mere end 50 KM væk.

Kan i forstå problemet ?

Læs hele artiklen her

Der findes KUN en løsning på ovenstående problem som er en realitet på samtlige vandværker i dag. tc. etc .

Omgående stop brug af sprøjtemidler, pesticider, ukrudtsbekæmpelses middel, gift og roundup etc. etc. i landbrug, industri og private.

Alle private bør anskaffe sig et vandfilter der renser dit drikkevand 100 %

Selv om Favrskov Kommune indfører ovenstående, vil vandet altid være sundhedsfarligt at drikke over tid.

Selv helt uden pesticider, gift og sprøjtemidler, roundup i drikkevandet, vil der være masser af usunde mineraler, mikroplast, tungmetaller, kemikalier, uran etc. etc. i drikkevandet.

Læs mere om mineraler der ophobes i kroppen på Omvendt osmose

Der er 2.600 vandværker i Danmark.

Regnvandet bliver naturligt renset ned gennem 50 – 200 meter dybe jordlag.
Rejsen fra regnvand til grundvand gør også at drikkevandet optager en masse stoffer, gifte mineraler som ikke er sundt for vores legeme.
Vidste du at:
 • Mineraler i vand optages ikke i kroppen
  • Mineraler fra vand ophobes i kroppen, og er svære at komme af med.
  • Kun mineraler fra planter og dyr optages i kroppen
 • Kosttilskud får kroppen til at ophøre med ikke selv at producere, det nedarves langsomt fra generation til generation )
 • Gift i små mængder er farlig på den lange band
 • En langsom negativ påvirkning af kroppen er den farligste sygdom af alle.
  • Gift, sprøjtemidler, tungmetaller
  • Mikrobølger, microwave i Wifi  og mobil sendemaster i 3G, 4G og 5G
   • Mus der udsættes for wifi i 3 generationer føder demente unger i 4 generation og 5 generation kommer ikke
   • Se en 8 klasse fra Dronninglund i Nordjylland lave karsetesten
 • Undgå fluor i dit tandpasta, indpakningsprodukter m.v.
  • Se mere om rengøringsmidler uden gift – Økologisk rengøring
 • Rent drikkevand renser din krop for gift over tid.

Mineraler der optages i vandet ned gennem de mange jordlag kommer enten naturligt fra de forskellige jordarter der er opstået gennem mange tusinde år. Mineralerne kan også være ophobet gennem landbruget, industrien og private der bruger Roundup og sprøjtemidler.

2 TYPER AF VANDPRØVER PÅ VANDVÆRKER:

Et Vandværk i Danmark er pålagt at lave analyser af drikkevandet.
Der findes to typer analyser:
 1. Boringsanalyser
 2. Drikkevandsanalyser.
 • Boringsanalysen foretages på de boringer, hvor vandværkerne henter grundvandet. Et vandværk kan have mange boringer og pumpestationer. Ofte er der 1 til 25 boringer pr. vandværk. En boringsanalyse foretages i hvert boring, altså før det der efter en rensning sendes ud som drikkevand i vores vandhane. Her er der krav om at lave analyser med tre til fem års intervaller, alt efter hvor meget vand, vandforsyningen producerer og hvor mange husstande der er tilmeldt vandværket.
 • Drikkevandsanalyserne foretages på det færdige drikkevand, før det sendes ud til vandhanerne i de danske hjem. Hyppigheden af kontrol fastsættes efter vandværkets størrelse, og ofte udfører vandværkerne, især de store af dem, analyser oftere, end det kræves.

Vandprøver der foretages i Danmark giver ikke rent drikkevand, men desværre kun et fingerpeg om at der altid er gift i vores vandværksvand.

I USA er der private der har doneret mange penge til undersøgelser af deres drikkevand og vandkvalitet. Her viser analyser at der finder mere end 250.000 farlige mineraler, gifte og tungmetaller i vandværksvand der kommer fra grundvand.

Tekst 6

Tekst 7

PRIVAT VANDVÆRK

Er du ejer af et Privat vandværk ?

Hvad siger  dine målinger ?

 • Er de for høje i forhold til det tilladte krav ?
 • Vidste du at folketinget og EU i 2018 har vedtaget 7 gange mere sprøjtegift end tidligere.
 • Det siges at vi har det reneste drikkevand i verden. ….? Er det rent nok til dig og dine børn ?
 • Når vi måler PPM ( parts per million ) ligger vandkvaliteten langt under hvad vi bør acceptere. De fleste vandværker har en PPM på mellem 200 og 700
 • Et vandfilter / osmoseanlæg har typisk en PPM på 5 – 40 PPM uanset hvor mange PPM vandet har før filtrering.

TDS måler

Se alle videoer HER

Tekst 10

Elektrolysemåler viser tydeligt forskellem mellem drikkevand og osmosevand

Tekst 11

En TDS måler viser rimelig præcist hvor mange partikler der er per enhed. ( Parts per million )

Jo lavere PPM jo renere er vandet og dermed sundere for din krop.

Elektrolysemåler

Køb en TDS måler HER

!3 PPM efter rensning med omvendt osmose

VANDVÆRK ( 1600 )

VANDFORSYNING ( 880 )

VANDVÆRKSVAND ( 10 )

Se 2

Se 3

Se 4

Ansvarsfraskrivelse:

Ingen informationer, udtalelser og oplysninger på denne hjemmeside, er evalueret af offentlig myndighed, den danske Lægemiddelstyrelse-eller Fødevarestyrelse. Denne side er oplysning om vores og andres erfaring og er ikke beregnet til selv at stille diagnose, behandle, helbrede eller forebygge nogen form for sygdom.