Vand

Vores DNA er rent vand

Vand er vores vigtigste ressource på jordkloden

Vigtig 

Store multinationale virksomheder ejet af nogle af de rigeste familier i verden  har opkøbt vandkilder og vandreservoir mange steder på jordkloden. De kontrollerer mange vandkilder på denne jord. Vand bør KUN kontrolleres af lokalbefolkningerne i alle lande.

Mange danske politikere, vandværksformænd og almindelige skal ofte kloge sig i at et det er en god ide at sammenlægge små vandværker til større vandværker. Argumentet for dette er at den stigende forurening, skærpede miljøkrav, flere målinger og test kan man som lille vandværk ikke leve op til de stigende komplicerede krav der bliver fastsat af politikerne.

Dette er en appel til alle slaver og levende mennesker der bor i staten Danmark og nationen Danmark

  • Forenkle reglerne for det at drive et stort og lille vandværk
  • Total stop for alt kemisk sprøjtemidler i vores natur. Gælder alle landbrug og private
  • Stop for afgifter på vand til madlavning, drikkevand til dyr og mennesker – Man kunne endda sige nul afgift på de første 50 m3 pr. registreret bebor i husstanden / virksomheden pr. år.
  • Det skal være lovligt i Danmark at opsamle regnvand til genanvendelse til bad, toilet og drikkevand m.v.
    • Regnvand er rigtig nem at rense for bakterier og anden kemisk nedfald.

Aqua Peak 190

Aqua Peak 190 – Med 3 generations osmose teknologi

Rens dit vand før du drikker det.

Se videoen længere nede og få inspiration til at ændre din livsstil. Når du bruger rent drikkevand eller demineraliseret vand undgår du samtidig at din din kaffemaskine og cooker kalker til, sparer på rengøring og reparationer.

Postevand kan blandt andet også kaldes drikkevand, hane vand og vandværks vand.

Video om hvordan du kan rense dit vand for mineraler, gifte, pesticider og tungmetaller

VAND ER VORES VIGTIGSTE RESSOURCE PÅ JORDEN

Rent vand er godt

  • Sundhedsfremmende
  • Renser din krop for gift

Også i Danmark er vi under pres fra en stigende kontrolleret lovgivning!

Det burde ikke være særlig kompliceret at drive et vandværk i Danmark. Kompliceret lovgivning øger muligheden for at lokalbefolkningen giver op og dermed lader administrationen overgå til “professionelle” selskaber der så fordyrer administrationen af det at drive et lille vandværk. Over tid ser vi at meget små vandværker lukker som følge af komplicerede lovgivning. Hertil skal nævnes at vandboringer også lukker som følge af sprøjtegift og pesticider i drikkevandet.

Se vores produkter her

Vand renset med omvendt osmose princippet viser med mere end 50 års erfaring at det er den mest effektive måde at rense drikkevand på.

Børn og gravide er særligt udsat for gift og tungmetaller fra drikkevand også i Danmark

Børn og gravide er særligt udsat for gift og tungmetaller fra drikkevand også i Danmark

Når du begynder at drikke vand filtreret med omvendt osmose vil du opleve at dine organer begynder at arbejde.

Vand – H2O er den kemiske formel for vand

Vand ( 4 °C ) – Massefylde g/cm3 = 1

Vand ( 20 °C ) – Massefylde g/cm3 = 0,997

Is ( -4 °C ) – Massefylde g/cm3 = 0,917

Saltvand ( Det døde hav ) / ( 20 °C ) – Massefylde g/cm3 = 1,24

Saltvand ( Vesterhavet ) / ( 10 °C ) – Massefylde g/cm3 = 1,03

Sammenligning:

Sprit C2H3OH – Massefylde g/cm3 = 0,79

Olie – Massefylde g/cm3 = 0,80

Kviksølv Hg – Massefylde g/cm3 = 13,6

Hydrogen H2 – Massefylde g/cm3 = 0,000084

Oxygen O2 – Massefylde g/cm3 = 0,00143

Kuldioxid CO2 – Massefylde g/cm3 = 0,00198

Luft – Massefylde g/cm3 = 0,00123

Helium He – Massefylde g/cm3 = 0,0001787

Beton – Massefylde g/cm3 = 2,3

Diamant C – Massefylde g/cm3 = 3,52

Guld Au – Massefylde g/cm3 = 19,3

Jern Fe – Massefylde g/cm3 = 7,88

Litium Li – Massefylde g/cm3 = 0,53

Træ ( Eg ) – Massefylde g/cm3 = 0,70

TDS måler

Se alle videoer HER

Tekst 6

Elektrolysemåler viser tydeligt forskellem mellem drikkevand og osmosevand

En TDS måler viser rimelig præcist hvor mange partikler der er per enhed. ( Parts per million )

Jo lavere PPM jo renere er vandet og dermed sundere for din krop.

Elektrolysemåler

Køb en TDS måler HER

!3 PPM efter rensning med omvendt osmose

Ansvarsfraskrivelse:

Ingen informationer, udtalelser og oplysninger på denne hjemmeside, er evalueret af offentlig myndighed, den danske Lægemiddelstyrelse-eller Fødevarestyrelse. Denne side er oplysning om vores og andres erfaring og er ikke beregnet til selv at stille diagnose, behandle, helbrede eller forebygge nogen form for sygdom.