Vandkvalitet

Vores DNA er rent vand

Vandkvalitet

Vigtig 

Vandkvalitet københavn

PPM måling: 350 – 700 PPM

Vidste du at når du har drukket vand fra et omvendt osmose anlæg i 10 år så er dit urin renere end drikkevand i København. ( Målt på PPM )

VANDKVALITET GENNEM TIDEN

Vores vandkvalitet er blevet dårligere de senere år.

Se hårdhed i vandet fra dit vandværksvand

HVERT ANDEN BORING STÅR TIL LUKNING

Over de næste 4 år ( fra 2019 ) regnes det at hvert anden vandværksboring står til lukning som følge af før høj sprøjtegift, det er uagtet at folketinget har vedtaget 7,5 gange højere koncentration af sprøjtegifte / nedbrydningsprodukter end tidligere.

Hvor er vandkvaliteten blevet af ?

Tekst 2

Aqua Peak 190

Aqua Peak 190 – Med 3 generations osmose teknologi

Vandkvalitet aarhus

PPM måling: 250 – 350 PPM

Vandkvaliteten i Danmark generelt er lav når man måler med en TDS måler.

Ofte ser vi PPM langt over 100 PPM der er for det der anbefales er grænsen for  at indtage i kroppen. Den varierer afhængigt af regionen og kilden til vandet. Her er nogle hovedpunkter om vandkvaliteten:

 1. Drikkevand:
  • Danmarks drikkevand kommer hovedsageligt fra grundvand, der behandles minimalt for at opretholde en høj kvalitet. Grundvandet iltes og filtreres for at fjerne jern og mangan, mens videregående behandlinger som kulfiltrering eller UV-desinfektion kun anvendes ved behov​ 
  • I tilfælde af forurening skal vandforsyningerne identificere kilden og udbedre problemerne. Kommuner kan give midlertidige dispensationer, hvis det vurderes, at der ikke er nogen sundhedsrisiko​.
 2. Grundvand og miljøfarlige stoffer:
  • 2.041 ud af 2.050 grundvandsforekomster er i god kvantitativ tilstand, mens 1.764 er i god kemisk tilstand. Der gøres en stor indsats for at forbedre grundvandets tilstand gennem samarbejder mellem kommuner og forsyningsselskaber samt beskyttelse af drikkevandsboringer​.
  • Miljøfarlige stoffer som pesticider, metaller og PFAS fra landbrug og industri kan påvirke vandkvaliteten, men der arbejdes kontinuerligt på at identificere og reducere disse forureninger​ 
 3. Vandområder og indsatser:
  • For kystvande og andre vandområder er der iværksat flere initiativer for at reducere kvælstofudledning og forbedre den økologiske tilstand.
 4. Lokal vandkvalitet:
  • Vandkvaliteten kan variere afhængigt af lokale forhold og forsyningsstrukturer. I nogle kommuner kan vandet blive blandet fra forskellige kilder før distribution, hvilket kan påvirke smag og mineralindhold. Lokale vandværker udfører regelmæssige kontroller for at sikre, at vandet overholder de nationale kvalitetskrav​.

Tekst 8

TDS måler

Se alle videoer HER

Tekst 10

Elektrolysemåler viser tydeligt forskellem mellem drikkevand og osmosevand

Tekst 11

En TDS måler viser rimelig præcist hvor mange partikler der er per enhed. ( Parts per million )

Jo lavere PPM jo renere er vandet og dermed sundere for din krop.

En TDS måler

Køb en TDS måler HER

!3 PPM efter rensning med omvendt osmose

Vandkvalitet ( 210 )

vandkvalitet københavn ( 110 )
vandkvalitet i danmark ( 50 )
vandkvalitet test ( 20 )
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ( 10 )
vandkvalitetskrav ( 10 )
vandkvalitet aalborg ( 5 )
vandkvalitet aarhus ( 5 )

Se 2

Se 3

Se 4

Ansvarsfraskrivelse:

Ingen informationer, udtalelser og oplysninger på denne hjemmeside, er evalueret af offentlig myndighed, den danske Lægemiddelstyrelse-eller Fødevarestyrelse. Denne side er oplysning om vores og andres erfaring og er ikke beregnet til selv at stille diagnose, behandle, helbrede eller forebygge nogen form for sygdom.